Wykonanie stropu sprężonego na realizacji rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie