KONTAKT

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. 
ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów

tel. +48 41 41 386 26 67, 41 386 60 27
fax. +48 41 386 60 25
email: biuro@kartelsa.com.pl

KADRY: tel. +48 41 386 60 28

KSIĘGOWOŚĆ: tel. +48 41 386 81 16, 41 386 81 19

PRZYGOTOWANIE KONTRAKTÓW: tel. +48 41 386 60 21, 41 386 60 22, 41 386 60 23

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
tel. +48 41 386 83 86

NIP: 656 00 00 091 | REGON: 290694609 | KRS: 0000040930
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy wpłacony 522.000.00 PLN

TOP