Przebudowa budynku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – montaż wieży