KONTAKT

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. 
ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów

 

tel. +48 41 386 26 67
fax. +48 41 386 60 25
email: biuro@kartelsa.com.pl

KADRY: tel. +48 41 386 60 28
KSIĘGOWOŚĆ: tel. +48 41 386 81 16, 41 386 81 16,
Przygotowanie Kontraktów: tel. +48 41 386 60 22, 
386 60 23,
Zamówienia Publiczne:
tel. +48 41 386 60 25

 

NIP: 656 00 00 091 | REGON: 290694609 | KRS: 0000040930
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy wpłacony 522.000.00 PLN

TOP