Zlecimy brygadom roboty

Zlecimy brygadom roboty : murarskie, tynkarskie, ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, glazurkarskie- posadzkarskie – zapewniamy wynagrodzenie akordowe, dowóz do pracy , tel: 041/3866028, e-mail: biuro@kartelsa.com.pl
Zatrudnimy wykwalifikowanych : murarzy, tynkarzy, cieśli, zbrojarzy, betoniarzy, glazurkarzy – posadzkarzy – zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, dowóz na miejsce pracy, tel: 041/3866028, e-mail: biuro@kartelsa.com.pl